Fii bărbat adevărat - participă la concursul B!TONIC MAN!

 

B!TONIC MAN te provoacă să fii bărbat adevărat și îți propune un super concurs!

Te invităm să faci cunoștință cu REGULAMENTUL concursului:

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI INFORMAREA PUBLICULUI

Acest concurs este organizat si desfasurat de catre Farmacia Familiei SRL, cu sediul in Republica Moldova, mun. Chisinau, stra-la Burebista, nr. 23, cod unic de inregistrare 9378655 (denumita in continuare "Organizatorul"). Participantii la concurs sunt obligati sa respecte termenii si conditiile Regulamentului, potrivit celor mentionate mai jos (denumit in continuare "Regulament ").

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntul prealabil de prezentare a acestor modificari in mod public.

SECTIUNEA 2. ZONA DE DESFASURARE A CONCURSULUI

Concursul este organizat si se desfasoara pe pagina oficiala de facebook Farmacia Familiei.

SECTIUNEA 3. DURATA CONCURSULUI

Concursul se lanseaza la data de 12 octombrie si se finalizeaza la data de 7 decembrie 2018. Organizatorul are dreptul sa hotarasca in orice moment incetarea sau modificarea concursului. Instiintarea referitoare la incetarea concursului va fi afisata pe site-ul Farmacia Familiei, pagina oficiala de facebook Farmacia Familiei si paginile oficiale ale partenerilor. Concursul se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

SECTIUNEA 4. CONDITII DE PARTICIPARE

Poate participa la concurs orice persoana fizica in conditiile de varsta de minim 16 ani impliniti, indiferent de sex. Informarea participantilor privind organizarea și condițiile concursului se va efectua prin intermediul următoarelor canale: pagina oficiala Farmacia Familiei, pagina oficiala B!tonic.

Concurs organizat în mod exclusiv pentru rezidenții Republicii Moldova.

SECTIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSULUI

 1. În perioada 12.10 – 7.12.2018 toți doritorii de a participa in concurs vor intreprinde urmatoarele actiuni:
  1. Vor comenta la fotografia de concurs și acest comentariu va conține:
   1. participantul va distribui public (pentru a putea fi posibilă găsirea utilizatorului după hashtag) fotografia de concurs cu textul „#bitonicman”
   2. Etichetarea a minim 3 persoane
 2. Conform programului vor fi extrași câștigătorii:

Prima extragere

26 octombrie

A doua extragere

9 noiembrie

A treia extragere

23 noiembrie

A patra extragere

7 decembrie

 

 1. Câștigătorii vor fi selectați randomizat, prin intermediul unui tool online de randomizare.

 

SECTIUNEA 6. PREMIILE

Premiile sunt predestinate bărbaților și presupun participarea în activități sportive, într-o întrecere cu unul din sportivii noștri.

În caz că va câștiga o participantă de sex feminin, aceasta are dreptul să transmită cadoul unei persoane de sex masculin, cu anunțarea datelor persoanei în prealabil.

Prima extragere

Săritură cu parașuta

A doua extragere

Întrecere de împușcat la TIR cu arma

A treia extragere

Întrecere carting

A patra extragere

Paintball 4 vs 4

La momentul derulării activităților descrise în tabel, câștigătorii vor fi însoțiți de o echipă de filmare, care are ca scop crearea unui scurt spot video pentru prezentarea rezultatelor. Spotul video este predestinat pentru expunerea pe pagina oficială Farmacia Familiei, facebook Farmacia Familiei și paginile oficiale ale partenerilor. În prealabil, Câștigătorul va semna un acord de utilizare și difuzare a materialelor filmate.

Prin participarea la acest Concurs, Participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze termenelor si conditiilor prezentului Regulament.

Organizatorul nu poartă răspundere pentru eventualele daune ale sănătății pe care le poate suferi câștigătorul în timpul sau după valorificarea Premiului, iar Câștigătorul înțelege și își asumă responsabilitatea pentru respectarea instrucțiunilor primite de la persoanele responsabile de acțiunile din timpul valorificării Premiului.